Vidova trava biljka

Čaj od Vidove trave

Vidova trava (Euphrasia officinalis), ime je dobila od grčke reči „ephrasia“, što u prevodu znači „radost“, a u narodu je poznata još i kao vidac, vidičak, vidovača, očanica, crvena ovčarka. …