Čaj sa Rtnja

Rtanjski čaj – recept i kako se koristi

Rtanjski čaj (engl. Winter savory, nem. Winterbohnen) se dobija od jednogodišnje žbunaste biljke Čubar (lat. Satureja montana) koja pripada porodici Lamiaceae. Poreklom je iz Sredozemlja. Poznata je pod nazivima: bresina, …