Trava iva ilustracija

Čaj od ive – Recepti i lekovitosti

Trava iva (lat. Teucrinum montanum, engl. Sallow, nem. Alpcngarnander) je višegodišnja biljka iz porodice Lamiaceae koja raste na planinama. Za nju se koriste i sledeći nazivi: dupčac, gorki cmilj, itd. …

Vidova trava biljka

Čaj od Vidove trave

Vidova trava (Euphrasia officinalis), ime je dobila od grčke reči „ephrasia“, što u prevodu znači „radost“, a u narodu je poznata još i kao vidac, vidičak, vidovača, očanica, crvena ovčarka. …